Language:

O společnosti

PEER GROUP sesídlem v Praze (Českárepublika) – česká inřenýř skáspolečnost, vývojář a výrobce základních komponentů, sestav a průmyslových mechanismů pro strojírenské podniky – výrobce automobilů a průmyslových zařízení.

Modernívysokotechnologické zářízení umožňuje uvádět do výroby vlastní unikátní vývoj a vypracování a neustále rozšiřovat sortiment výrobků. Společnost zaměstnává inženýry sezkušenostmi v předních evropských podnicích.

Cílem společnosti PEER GROUP je uspokojení potřeby našich zákazníků počínaje od návrhu a výroby produkce až po dodávku a podporu po celou dobu provozu.

Produkce PEER GROUP jako součást základních komponentů a agregátů dodávána na montáž na dopravníku.

Klíčové kompetence:

- vývoj a rozpracování produkce ve strojírenství;

- výroba produkce;

- inženýřské služby.

Pracovní zásady:

- neustálé zlepšování stávajících a vývoj nových metod zpracování, montáže, kontroly kvality a testování výrobků za účelem zajištění a zkvalitnění výrobků, snížení nákladů na jejich výrobu, včetně výběru a realizace moderních výspělých technologií;

- organizace práce s využitím moderních metod organizace výroby produkce,

- zavedení pokročilých metod a nástrojů systému managamentu jakosti, metodů šetrné výroby,

- vytvoření pokročilého výrobního systému podniku, jehož cílem je zvýšení přídané hodnoty, odstranění všech druhů ztrat.

Výrobní PROGRAM PEER GROUP:

Výrobní program PEER GROUP zahrnuje výrobu komponentů pro automobilovýprůmysl, konstrukci traktorů, stejně jako pro různá odvětví strojírenství,včetně průmyslu obráběcích strojů, průmyslové techniky, elektrotechniky, výrobypřístrojů a elektroniky.

Základní druhy výrobků:

  1. Komponenty pro reduktory, čerpadla, převodovky a průmyslové mechanismy: pastorky, hřídele náprav, hřídelové spoje, ozubená soukolí, setrvačníky, kladky, náboje, spojky, příruby;
  2. Pryžové výrobky: podpěry ložisek, vložky, membrány, ventily, ucpávky, těsniví spoje, řemenové převody, silentbloky;
  3. Elektronická aparatura, mikroschémy, včetně elektroniky automobilů.